Oldal nyomtatása

KvVM állásfoglalás

Kaptunk néhány megkeresést azzal kapcsolatban, hogy azt állítjuk, hogy a fáradt olajat tilos elégetni.

Nyilvánvaló, hogy a kereskedők által forgalmazott "vedd meg és használd" kazánokban tilos a fáradtolaj égetés!

Az alábbiakban közzéteszem a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztályával folyt levelezésemet.


 

Kérdés

 

Üzenet: T Zöld-Pont Szolgálat!

Egyre-másra hallani olyan kereskedőkről és vállakozókról, akik fáradt olaj tüzelésre kínálják az általuk forgalmazott berendezéseket.

Kérdésem, hogy lehet-e ezeket jogszerűen fáradt olaj égetésre használni?

 

Kerkes István, 2006. november 20.


Válasz

KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI FÖOSZTÁLY

Szám: 57232/2006Kerkes István

úr részére


Tisztelt Uram!


Az e-mailen érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom.


A fáradt olaj eredeti rendeltetési céljára már nem használható, hulladékká vált ásványolaj alapú kenőolaj. A hulladék olajok kezelésének részletes szabályait a 4/2001.(II.23.) KöM rendelet tartalmazza.


Amennyiben a hulladékolajokat nincs lehetőség hasznosítani, akkor égetéssel történő ártalmatlanításukat kell megvalósítani és energiahordozónak kell tekinteni azokat a hulladékolajokat, amelyek nem tartalmaznak 50 ppm-nél nagyobb koncentrációban PCB-t, illetve PCT-t, továbbá olyan veszélyes szennyező anyagokat, amelyek az égetés során veszélyeztetnék a környezetet.

Ha a hulladékolajakat energiahordozóként hasznosítják - önmagukban vagy termékkel keverve (együttes égetés) -, akkor égetésük során a mindenkor hatályos, a hulladékok égetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi jogszabály előírásait kell megtartani, jelen esetben a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002.(II.22.) KöM rendeletben előírtakat.


Ezen rendelet 1.§ (3) bekezdése azt is előírja, mikor nem kell a hulladékolajokat veszélyes hulladékként kezelni, egyébként a veszélyes hulladékra vonatkozó előírásokat bizonyos szennyezőanyag tartalom esetén kell betartani.


A fentiek értelmében a fáradt olajat kizárólag hulladékégető berendezésben lehet elégetni, az arra vonatkozó valamennyi előírás betartása mellett.


Hulladékot égetni hulladékégető berendezésben – annak kapacitásától függetlenül – kizárólag csak a területileg illetékes I. fokú környezetvédelmi hatóság engedélyével lehet.


Magyarországon nincs olyan rendelet hatályban, amely minősítené az égetőberendezéseket, vagy technológiákat, akár fáradtolaj égetésére, akár más hulladék égetésére.


Budapest, 2006.12.01.ÜdvözlettelDr. Nemes Csaba

főosztályvezető


Előző oldal: Nincs égetés
Következő: Jogszabályok