Oldal nyomtatása

Miért éri meg?

A szállítást engedéllyel rendelkező szakcég végzi, mely az olajat olajfinomítóban adja le anyagában történő újrahasznosítás céljából. Az átvételről veszélyes hulladék kísérőjegyet ("Sz" jegyet) kap a fáradt olajat átadó. Így a jogszabályoknak megfelelően, törvényesen el tud számolni a tevékenysége során keletkező fáradt olajjal (veszélyes hulladékkal) az állami hatóságok felé.

Fontos tudni, hogy a hulladék törvény értelmében, veszélyes hulladék (a fáradt olaj annak minősül) maximum egy évig tárolható a hulladék termelőjének telephelyén. A minden veszélyes hulladék termelő számára kötelező hulladékbevallásból nyomonkövethetőnek kell lennie, hogy mi történt a vállalkozás tevékenysége során keletkezett fáradt olajjal. Ellenkező esetben az illetékes hatóságok eljárást indíthatnak a gazdálkodó ellen és bírságot szabhatnak ki, vagy tiltó és egyéb határozataikkal ellehetetleníthetik annak működését.

Minden gazdálkodó számára fontos, hogy bármilyen vita esetén fel tudjon mutatni nyomonkövethető anyagmérleget. Az anyagmérleg fontos eleme, hogy igazolja a tevékenység jellegéhez és forgalmához képest arányos folyékony veszélyes hulladék elszállítását. Pl. olajcserét vágző autószerelő műhely nagyságrendileg ugyanannyi olajat kellene, hogy elszállíttasson, mint amennyit vásárol. Ill. járműbontás során a szárazratétel során is keletkezik kalkulálható mennyiség.

Veszélyes hulladék termelő minden olyan vállalkozás, amelynek a tevékenysége során veszélyes hulladék keletkezik. Jelen esetben ilyenek tipikusan az olajcserét végző szervizek, műhelyek, gépek bontását végző vállalkozások; melyek tartalmaznak motor-, kenő- vagy hidraulika-olajat.

Veszélyes hulladék termelő vállalkozásoknak fokozottan kell ügyelniük a környezet védelmére és a jogszbályok betartására. Ennek a társadalmi elvárásnak hivatottak érvényt szerezni munkájuk során a környezetédelmi hatóságok és az önkormányzatok ellenőrzéseket végző tisztviselői.


Előző oldal: Jogszabályok
Következő: Veszélyes hulladék